có nên thuê người giúp việc nhà theo giờ

Vai trò của những người giúp việc nhà theo giờ ngày nay

image002_1

Những thành phố lớn ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn, giữa công việc và trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình cũng ngày càng nặng nề