đấng mày râu

Những tuyệt chiêu khiến cho các đấng mày râu siêng làm việc nhà

660x380_1thumb-20160529012725

Bảo chồng xem qua danh sách và xem nếu anh ấy sẵn lòng san sẻ những việc nào. Bạn có thể hướng anh ấy đến những việc không đòi