phòng làm việc gọn gàng

5 bước dọn dẹp đơn giản giúp phòng làm việc luôn gọn gàng

phong-lam-viec-gon-gang-voi-5-buoc-sap-xep-don-gian2-min

Quyết định xem tài liệu nào quan trọng. Tìm trong đống “giữ lại” những vật cần sử dụng hàng ngày. Cần đảm bảo những vật này được đặt ở