phụ nữ làm việc nhà

Phụ nữ luôn làm việc nhà nhiều gấp đôi đàn ông

6675bcf64e2348d301bde6b61df4d99c

Theo đó, trung bình phụ nữ dành 10 tiếng mỗi tuần cho việc nhà, trong khi đàn ông chỉ mất 5 tiếng. Chỉ 5% đàn ông chịu trách nhiệm